Paratiroid Nakli Başarı Oranı Nedir?

Paratiroid Nakli Başarı Oranı Nedir?

Her organ naklinin başarısı birçok faktöre bağlı olarak değişir. Dünyada hiç bir organ naklinde yüzde yüz başarı oranı yoktur. Aynı kurallar paratiroit nakli için de geçerlidir.

Vericinin (donör) ve alıcının yaşları, nakledilen hücrelerin yüzey antijenlerinin miktar ve çeşitliliği, alıcının savunma sisteminin gücü, hücrelerin fonksiyonel kapasitesi, laboratuvar tekniklerinin doğru uygulanması gibi birçok faktör nakil başarısını etkiler.

Böbrek, karaciğer vb. gibi diğer organ nakillerinde, nakil başarılı olmazsa, nakledilen organın vücuttan çıkartılması gerekir. Bu yeni bir cerrahi girişim demektir. Paratiroit naklinde böyle bir durum söz konusu değildir. Nakil başarısız olmuşsa, nakledilen hücrelerin, alıcı vücudunun savunma sistemi tarafından yok edildiği anlamına geleceği için, herhangi bir cerrahi girişim gerekmez. Herhangi bir yan etki de oluşmaz.