PROF. DR. ERHAN AYŞAN

1968’de İstanbul’da doğdu. Üniversite öncesi eğitimini İstanbul’da tamamladı. (Beşiktaş Barbaros İlkokulu, Nişantaşı Ortaokulu, Şişli Lisesi). 1994’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Boston Üniversitesinde research fellow olarak çalıştı.

1999’da genel cerrahi uzmanı, 2006’da doçent, 2011’de profesör oldu. Bezmialem Üniversitesinde Genel Cerrahi Anabilim Dalı başkanlığı, Endokrin Cerrahi Bilim Dalı başkanlığı, Araştırma Merkezi ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı kurucu başkanlığını yaptı.

Türkiye’de ilk kez paratiroit naklini yapmış ve dünyanın ilk multi-disipliner paratiroit nakil merkezini kurmuştur. Halen Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Sadece endokrin cerrahi (tiroit, paratiroit, adrenal gland cerrahisi) yapmaktadır. Hasene hanımın eşi, Burak’ın babasıdır.